เจ็ทส์ ฟิตเนส 24 ชั่วโมง

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ใช้ 1 ทรูพอยท์ ทดลองออกกําลังกาย 3 วัน มูลค่า 900.-

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 39 ทรูพอยท์ รับส่วนลด 500.-สำหรับสมัครสมาชิกในออกกําลังกาย วันแรก

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ใช้ 1 ทรูพอยท์ ทดลองออกกําลังกาย 3 วัน มูลค่า 900.-

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 39 ทรูพอยท์ รับส่วนลด 500.-สำหรับสมัครสมาชิกในออกกําลังกาย วันแรก

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

บทความที่คล้ายกัน