ข้อมูลร้าน ลำละ รสเด็ด

ข้อมูลร้าน ลำละ รสเด็ด

23/3หมู่12 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530