โรงพยาบาลมหาชัย 2

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เเละปรึกษาสุขภาพออนไลน์ ราคาพิเศษ

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูซื้อ แพคเกจตรวจสุขภาพ 13 รายการ รับฟรี ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูลด 10% ค่ายา/ค่าห้องพัก

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เเละปรึกษาสุขภาพออนไลน์ ราคาพิเศษ

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูซื้อ แพคเกจตรวจสุขภาพ 13 รายการ รับฟรี ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูลด 10% ค่ายา/ค่าห้องพัก

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

บทความที่คล้ายกัน