ข้อมูลร้าน ซดนม (จ.กำแพงเพชร)

ข้อมูลร้าน ซดนม (จ.กำแพงเพชร)

1032 ม.2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120