ข้อมูลร้าน เล็ก เย็น ตา โฟ

ข้อมูลร้าน เล็ก เย็น ตา โฟ

1 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600