ข้อมูลร้าน พี่นิด ไก่สด

ข้อมูลร้าน พี่นิด ไก่สด

1054 ถ. สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110