ข้อมูลร้าน กล้วยปลาทูนึ่ง

ข้อมูลร้าน กล้วยปลาทูนึ่ง

ตลาดเย็นหน้าสถานีรถไฟห้วยแถลง ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240