ข้อมูลร้าน ปันชิ้นป้ิง ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส

ข้อมูลร้าน ปันชิ้นป้ิง ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส

40 ซ.สังคมสังเคราะห์28 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230