ข้อมูลร้าน ข้าวเหนียวมะม่วง ฉ่ำ

ข้อมูลร้าน ข้าวเหนียวมะม่วง ฉ่ำ

252 ซอย จุฬาลงกรณ์ 3 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330