ข้อมูลร้าน ยำย่างสไตล์บัง

ข้อมูลร้าน ยำย่างสไตล์บัง

36 ม.3 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ํา จ.สงขลา 90110