ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวไทยสวรรคโลก

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวไทยสวรรคโลก

24/15 ม.2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000