ข้อมูลร้าน เจ๊ใบส้มตำ (จ.พิจิตร)

ข้อมูลร้าน เจ๊ใบส้มตำ (จ.พิจิตร)

ตลาดลาวยายชี ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140

66-894610224