ข้อมูลร้าน ครัวเพลินพุง

ข้อมูลร้าน ครัวเพลินพุง

200/65 ถนน เทพารักษ์ แขวงบางเพรียง เขตบางบ่อ สมุทรปราการ 10560