ข้อมูลร้าน บังเอิร์น (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน บังเอิร์น (จ.เชียงราย)

332/2หมู่ที่1 ถนนเทิง-เชียงของ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

66-931729043