สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูแบล็ค และ ลูกค้าทรูเรด รับส่วนลด 10% ห้องพัก

  ทรูแบล็ค ทรูเรด
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู รับส่วนลด 5% ห้องพัก

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์