ข้อมูลร้าน ข้าวฟ่าง

ข้อมูลร้าน ข้าวฟ่าง

15/1 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000