ข้อมูลร้าน ร้านหมึกย่าง สุนทร

ข้อมูลร้าน ร้านหมึกย่าง สุนทร

13 ซอย อิสรภาพ 27 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600