ข้อมูลร้าน เติมพร ไก่ทอดหาดใหญ่

ข้อมูลร้าน เติมพร ไก่ทอดหาดใหญ่

95/5 ม.4 แขวงในคลองบางปลากด เขตพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290