ข้อมูลร้าน เจ๊แอร์ อาหารทะเลสด

ข้อมูลร้าน เจ๊แอร์ อาหารทะเลสด

1 ถนน ใจแก้ว ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000