ข้อมูลร้าน ข้าวต้ม เศรษฐีเรือทอง

ข้อมูลร้าน ข้าวต้ม เศรษฐีเรือทอง

55/11 หมู่ 2 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000