ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ 15 ฿ เจ๊นุ่น

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ 15 ฿ เจ๊นุ่น

2 ม.4 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530