ข้อมูลร้าน ไก่ทอด ทอดมัน

ข้อมูลร้าน ไก่ทอด ทอดมัน

59/132 ม.3 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530