ข้อมูลร้าน ข้าวขาหมู จูเจี่ยว

ข้อมูลร้าน ข้าวขาหมู จูเจี่ยว

80/22 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000