ข้อมูลร้าน อ้วนพุงปลิ้นหอยทอดผัดไทตามสั่งศูนย์การค้าวรรัตน์

ข้อมูลร้าน อ้วนพุงปลิ้นหอยทอดผัดไทตามสั่งศูนย์การค้าวรรัตน์

315 ซอย จันทน์ 16 แยก 1 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120