ข้อมูลร้าน ร้านหมูลุงเตี้ย 2

ข้อมูลร้าน ร้านหมูลุงเตี้ย 2

60 ซอย นนทบุรี 29 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000