ติ่งไท้ ฝู

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูรับฟรี หมั่นโถว นึ่ง 1 เข่ง เมื่อทานอาหารครบ 800 บาท-สาขาพัฒนาการ 50

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูแบล็ค รับหมั่นโถว นึ่ง 1 เข่ง มูลค่า 90 บาท-สาขาพัฒนาการ 50

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูรับฟรี หมั่นโถว์ นึ่ง 1 เข่ง เมื่อทานอาหารครบ 800 บาท-สาขา ถนนจันทน์

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์