ข้อมูลร้าน ข้าวซอยแม่สาย

ข้อมูลร้าน ข้าวซอยแม่สาย

2/25ถนนพญาเสือ(ร้านข้าวซอยแม่สาย) ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000