ข้อมูลร้าน เตี๋ยวหลบซอย(เลิงนกทา) (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน เตี๋ยวหลบซอย(เลิงนกทา) (จ.ยโสธร)

475 ม.1 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

66-966162445