ข้อมูลร้าน ลาบกุดชุม (ชมพู)

ข้อมูลร้าน ลาบกุดชุม (ชมพู)

78 ถ.ช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210