ข้อมูลร้าน น้ำส้มเกร็ดหิมะ

ข้อมูลร้าน น้ำส้มเกร็ดหิมะ

942/1 ห้องที่5 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700