ข้อมูลร้าน เจ๊เจี๊ยบเลียบด่วน

ข้อมูลร้าน เจ๊เจี๊ยบเลียบด่วน

ตลาดเสาไห้ ตรงข้ามโรงเรียนเสาไห้ ร้านเจ๊เจี๊ยบเลียบด่วน ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160