ข้อมูลร้าน ขนมป้าฉาย

ข้อมูลร้าน ขนมป้าฉาย

ตลาดโก้งโค้ง อยุธยา ร้านป้าฉาย ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160