ข้อมูลร้าน ผัดไทกระทรวงศึกษาธิการ(ชาววัง)

ข้อมูลร้าน ผัดไทกระทรวงศึกษาธิการ(ชาววัง)

92 Chao Phraya Sayam แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700