ข้อมูลร้าน ตำสะดิ้ง (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน ตำสะดิ้ง (จ.ขอนแก่น)

875 หมู่ 12 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-807975819