ข้อมูลร้าน ขนมเบื้องป้าปุณยภา

ข้อมูลร้าน ขนมเบื้องป้าปุณยภา

ตลาดราชวัตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300