สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรู ใช้ 19 ทรูพอยท์ แลกรับน้ำดื่ม 1 ขวด

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกรับบัตรศูนย์อาหาร CPN foodwOrld มูลค่า 100 บาท

  ทรูพอยท์
  รายละเอียด

  ใช้ 100 ทรูพอยท์ แลกรับบัตรศูนย์อาหาร CPN foodwOrld มูลค่า 100 บาท (เฉพาะวันพุธสุดท้ายของเดือน)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์