ข้อมูลร้าน ไก่ทอดจุ๊บุ๊

ข้อมูลร้าน ไก่ทอดจุ๊บุ๊

5 ม.7 แขวงบางจาก เขตพระประแดง สมุทรปราการ 10130