ข้อมูลร้าน ข้าวแกงแม่ศรีเรือน

ข้อมูลร้าน ข้าวแกงแม่ศรีเรือน

21/30 ม.2 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000