ข้อมูลร้าน โจ๊กตลาดกลาง

ข้อมูลร้าน โจ๊กตลาดกลาง

121/78 แฟลชเคหะปากบึง ตึก 7 ชั้น 2 ห้อง 78 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520