สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูเเบล็ค ใช้ทรูพอยท์ 49 คะแนน แลกรับส่วนลด 50 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 49 คะแนน แลกรับส่วนลด 50 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูบลู ทรูกรีน ทรูไวท์ ใช้ทรูพอยท์ 49 คะแนน แลกรับส่วนลด 50 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์