ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นทอดพี่สายจิตร

ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นทอดพี่สายจิตร

195 อินทามระ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400