ซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคลกริลล์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 229 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาท กับ Sukishi สุข Overload ทุกระดับและ A La Carte (500 บาทขึ้นไป)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 229 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาท กับ Sukishi สุข Overload ทุกระดับ และ A La Carte (500 บาทขึ้นไป)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์