ข้อมูลร้าน ร้าน ข้าวเปล่า ร้านนึ่ง ร้อนๆ ราชวัตร

ข้อมูลร้าน ร้าน ข้าวเปล่า ร้านนึ่ง ร้อนๆ ราชวัตร

97 ถ. นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300