ข้อมูลร้าน ขนมจีนคุณนาย (จ.ปราจีนบุรี)

ข้อมูลร้าน ขนมจีนคุณนาย (จ.ปราจีนบุรี)

1111/27 หมู่ 9 ตึกเพลินไพลิน ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110