ข้อมูลร้าน I have spaghetti ประตูน้ำ

ข้อมูลร้าน I have spaghetti ประตูน้ำ

120/383 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400