ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ฮิมคลองลับแล

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ฮิมคลองลับแล

1041 ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130