ข้อมูลร้าน ตุ้ยนุ้ย (จ.อุตรดิตถ์)

ข้อมูลร้าน ตุ้ยนุ้ย (จ.อุตรดิตถ์)

หน้าอำเภอพิชัย ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120