ข้อมูลร้าน มะขาม 21 โรถ

ข้อมูลร้าน มะขาม 21 โรถ

90/1 หมู่ 1 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130