ข้อมูลร้าน พี่โบว์ข้าวยำไก่เเซ่บ

ข้อมูลร้าน พี่โบว์ข้าวยำไก่เเซ่บ

149/4 พระราม 6 ซอย 19 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400