ข้อมูลร้าน สามล้อ เบอร์เกอร์

ข้อมูลร้าน สามล้อ เบอร์เกอร์

4/28 ซอย อิสรภาพ 39 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700